Regler för avbeställning av ridlektion och igenridning

Det är viktigt att ridlektionen avbokas på info@vkrk.se eller 0418-750 36 oavsett hur nära inpå lektionen det är.
Om ingen svarar lämna ett meddelande på telefonsvararen.

 

Viarps Kör och Ridklubb värnar om att man ska lära sig mer än att bara rida. Att umgås med hästen är minst lika viktigt. I vuxengrupperna och grupperna för de större barnen ingår det att man hjälper till med att fodra hästarna efter sin lektion. Hör med din ridlärare vad som gäller för din grupp. 

Alla medlemmar gör en funktionärsinsats på ca 4 timmar per termin. Man väljer vilken dag som man vill göra sin insats via anmälan på vår hemsida; vkrk.se/funktionärsanmälan.

Kom i god tid före din ridlektion. Var på plats minst 30 minuter innan du ska börja rida. Gör iordning din häst i lugn och ro, den märker direkt om du är stressad. Se till att du har sadlat och tränsat på ett korrekt sätt. Be gärna våra stallvärdar om hjälp! Ta hand om både häst och utrusning efter din lektion. Upptäcker du att något är fel eller att hästen är skadad, meddela omedelbart personalen.


Avbokning av ridlektion - viktig information!

Kan du inte komma på din ridlektion AVBOKAR du genom att skicka ett mail till info@vkrk.se eller till telefonsvarare på 0418-75036. Ange namn, riddag, datum och ridlärare så vi vet vem det gäller.
Avbokningen ska göras senast kl.12.00 samma vardag alt. senast kl. 07.30 för lördagar för att ev. kunna ha möjlighet att rida igen. Det finns kanske någon annan som kan rida igen på din avbokade tid. Igenridning sker efter överenskommelse med en ridlärare. Du kan max utnyttja två tillfällen per termin att rida igen. 

 

All igenridning sker I MÅN AV PLATS.

 

Det går inte att rida igen den sista veckan på respektive termin. Då har ridlärarna planerat särskilda aktiviteter för sina respektive ridgrupper. All ev. igenridning kan endast göras samma termin.

Ridavgiften kan betalas tillbaka mot uppvisande av intyg från läkare, eller veterinär (om du rider på egen häst.). Dock är de tre första tillfällena är karensgånger som du inte får pengar för men två tillfälle kan du rida igen. Meddela ridläraren snarast vid sjukdom så eventuellt en annan elev kan ta din plats.  Om du av någon annan anledning väljer att sluta rida under pågående termin är ridskolan inte skyldig att återbetala ridavgiften. Du kan överlåta din ridlektion till en likvärdig ryttare efter ridlärarens godkännande. 


;